martes, 12 de enero de 2010

Un nou impuls al finançament de la pime

L’Institut Català de Finances (ICF) ha signat un conveni de col•laboració amb 25 entitats financeres, que permet cobrir fins el 100% de la inversió de les pimes i proporciona un 20% addicional per finançar les seves necessitats de circulant.
La quantia que es posa a disposició de les pimes i dels autònoms és de 300 milions d’euros, que es distribueixen mitjançant les 7.000 oficines de les entitats financeres col•laboradores.
L’ICF Crèdit és una línia de préstecs i lísings a llarg termini que permet finançar projectes d’inversió a Catalunya.
Els projectes a finançar poden abastar des de la construcció d’edificacions industrials fins a la compra de maquinària, instal•lacions i mobiliari, reformes, construcció d’instal•lacions o aplicacions informàtiques, entre d’altres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario