lunes, 24 de enero de 2011

LA MENT ESTRATÈGICA EN TEMPS DE CRISI

"L’habilitat de pensar, planificar i actuar envers els objectius"

Una ment estratègica analitza, avalua i planifica les seves accions orientades a fites, objectius o resultats. Ara estem en crisi. Els objectius canvien, el camí també.

Hi ha uns símptomes per a detectar la crisi a l'empresa. Són aquests:
  • Descensos significatius del volum de negoci.
  • Creixement notable dels impagats.
  • Dificultats per a competir.
  • Deteriorament dels resultats.
  • Increment de l’endeutament financer.
  • Dificultat per a renovar crèdits.
  • Cash flow negatiu.
  • Desconfiança proveïdors.
  • Conflictes laborals.
Per fer-hi front a la situació, no hem de perdre el nord. Tinguem en compte les premises:
- Tenir empresari, esperit emprenedor, no perdre mai la iniciativa.
- No enganyar-se: el 77% estem en crisi o molt aprop.
- No fer tard: 11 mesos en detectar-la i 17 en actuar. Només el 32% actua des de la gestió estratègica.
- Disposar d’informació per a gestionar: potenciar el control de gestió.
A partir d'aquí haurem d'aplicar Estratègies de Gestió per a temps de crisi:
Augmentar la pressió de la caldera. Management by crisis.
Per qui? En què? Per què? SOM MILLORS
Tenir molt clares les bases del Pla estratègic:
- Negoci
- Estratègia
- Avantatges competitius
Concentrar els recursos en les ARC (àrees de resultats clau), per a defensar i augmentar les nostres avantatges competitives.
Augmentar la dimensió i guanyar en productivitat:
- Internacionalització: persones i/o control.
- Comprar – absorvir competidors: inversió / gestió
ó Disminuir la dimensió i guanyar en productivitat:
- Eliminar productes i/o clients.
- Marge brut < Despesa associada.
- No importa el tamany, només resultat.
ó Mantenir la dimensió i guanyar en productivitat:
- Tallar vies d’aigua, pressupost de base zero.
- Invertir per automatitzar.
- Invertir per a reduir plantilla, sense perdre talent.
- Reenginyeria de processos.
Treballar la cultura:
- No paternalisme.
- Orientació a resultats.
- Penny pitching.
- Potenciar la capacitat emprenedora.
Ser selectiu en inversions.
- ARC (àrees de resultats clau)
- Guanyar productivitat.
Cuidar la liquidesa:
- Les empreses no moren d’infart, moren de malaltia crònica.
- Venda d’actius ociosos.
- Sale and lease back.
- Anticipar el crèdit de qualitat.
- Reduïr el circulant.
Cercar ajuda:
- Planificar bé i a temps.
- Canviar la cultura.
- Gestionar la crisi: només el 47% dels empresaris tenen experiència.
- Venda total o parcial.
En tota organització la planificació ajuda a preveure situacions futures i permet actuar a temps estratègicament, de manera que es garanteixi la pervivència i es permeti el creixement de forma eficient.

No hay comentarios:

Publicar un comentario